روان درمانی با زبان مادری و فرهنگ مشترک

 

روان درمانی به زبان مادری و فرهنگ مشترک

تشخیص بیماری های روانی محدودیت هایی دارد. هرفردی، مشکالت مربوط به سالمت روان را به گونه ای منحصر به فرد تجربه میکند . تفاوتهای فرهنگی، قومی و دینی میان پزشک و بیمار گاهی در تشخیص بیماری مشکل ساز می شوند. بعضی اوقات ممکن است پزشکان مختلف هر یک در مورد بیماری روانی فرد تشخیص های متفاوت بدهند.همچنین توجه بیش از اندازه به علائم بیماری فرصت تمرکز بر روی بیمار و شرایط خاص و فردی او را کاهش می دهد.  بعضی مواقع تجربیات فردی بیشتر از تشخیص های پزشکی گویای شرایط افراد هستند. تحقیقات بسیاری در رابطه با عوامل موثر بر داشتن جلسات روان درمانی موفق انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که زبان مادری به همراه ریشه های فرهنگی مشترک بین فرد مشاوره گیرنده و روان درمانگر تاثیر بسزایی در تشخیص مشکلات و نتیجه جلسه داشته اند. بیماری های روانی حدود سه در صد از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. بیماری های روانی به دلایل مختلف ایجاد می شود و می تواند برای هر فردی اتفاق بیفتد . بیماری های روانی به طور موثری قابل درمان هستند، بخصوص اگر در مراحل اولیه شناسایی شوند و تحت معالجه روان درمانگر مسلط و آگاه  قرار گیرند. افراد می توانند با وجود داشتن مشکالت روانی زندگی پربار و کاملی داشته باشند.

در صورتیکه نیاز به دسترسی به مشاوران متخصص فارسی زبان را دارید اینجا را کلیک کنید. اگر تمایل دارید یکی از اعضای تیم ما با شما تماس بگیرد لطفا ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید

(مرجع : وب سایتCRCT  )

 
 

نشانه های اولیه حمله روانی چه هستند؟

نشانه های اولیه حمله روانی چه هستند؟

گوشه گیری از دوستان و خانواده –
مشکل داشتن در تمرکز کردن و منظم فکر کردن –
عدم تشخیص واقعیت از خیاالت وجود توهم، به معنای شنیدن صدا یا دیدن چیزهایی که واقعا وجود ندارند –
وجود باورها و ایده های غیر معمول شک و بدگمانی به دیگران –

بیماری های روانی حدود سه در صد از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. بیماری های روانی به دلایل مختلف ایجاد شده و می تواند برای هر فردی اتفاق بیفتد . بیماری های روانی به طور موثری قابل درمان هستند، بخصوص اگر در مراحل اولیه شناسایی شوند. افراد می توانند با وجود داشتن مشکالت روانی زندگی پربار و کاملی داشته باشند

مفتخر هستیم که این امکان را برای هموطنان و فارسی زبانهای مقیم آمریکای شمالی و اروپا ایجاد کرده ایم که بتوانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن از روان پزشک فارسی زبان مورد اعتماد خود خدمات مشاوره ، روان درمانی  دریافت کنند

برای دریافت وقت ویزیت اینجا را کلید کنید

  اگر تمایل دارید یکی از اعضای تیم ما با شما تماس بگیرد لطفا ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید

 
 

آیا بیماری های روانی قابل درمان هستند؟

بعضی افراد می توانند از بیماری روانی کامال بهبود پیدا کنند. برخی اوقات افراد از بیماری و درمان خود تجارب با ارزشی به دست می آورند بطوریکه احساس می کنند نیرومند تر و مجرب ترشده اند. گروهی دیگری از افراد، شرایط بحرانی بیماری را پشت سر می گذارند، اما آسیب پذیر باقی خواهند می مانند و بیماریشان بعضی اوقات عود می کند. در برخی موارد، بیماری روانی به دارو جواب مثبت نخواهد داد، بطوریکه درمان بیمار طولانی مدت خواهد بود. روانپزشکان اغلب نمی توانند پیش بینی کنند که نتیجه درمان هر فرد چه خواهد بود. متاسفانه گاهی به افراد گفته میشود که آنها هرگز درمان نخواهند شد. این موضوع می تواند در آنها احساس نا امیدی ایجاد کند که خود باعث کند شدن روند بهبودی میشود. هیچگاه امید خود را از دست ندهید. حتی اگر بدترین چیز ها را در مورد بیماریتان شنیده اید. بهبودی برای تمام بیماری های روانی امکان پذیر است. افراد می توانند با وجود بیماری روانی زندگی و کارکنند، چیزهای جدید یاد بگیرند و نیز نقش مثبتی در محیط پیرامون خود داشته باشند. آگر باور داشته باشید که بهبود پیدا می کنید، اگر حمایت و کمک های لازم را دریافت می کنید، و دیگران به بهبود شما امید داشته و به شما امیدواری می دهند، احتمال اینکه بیماری شما بهبود یابد، بسیار زیاد خواهد شد. محیط پیرامون فرد بر بیماری روانی و همچنین بهبودی آن تاثیر زیادی دارد. خانواده و دوستان حمایت گر و یا کارکنان بخش روانی که شما را باور دارند و در شما امیدواری ایجاد می کنند، می توانند دربهبودی شما نقش مهمی ایفا کنند. عوامل دیگری که بتوانند به ایجاد احساس امنیت ، امکان فراهم کردن مسکن مناسب ، و زندگی در محیطی به دور از تبعیض و برچسب کمک نمایند، در روند بهبودی و درمان موثر هستند.

مفتخر هستیم که این امکان را برای هموطنان و فارسی زبانهای خارج از ایران ایجاد کرده ایم که بتوانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن از روان پزشک فارسی زبان مورد اعتماد خود خدمات مشاوره و روان درمانی  دریافت کنند

برای دریافت وقت ویزیت اینجا را کلید کنید

اگر تمایل دارید یکی از اعضای تیم ما با شما تماس بگیرد لطفا ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید

(مرجع : وب سایتCRCT  )

 
 

چه عواملی باعث بروز بیماری روانی میشوند؟

 مانند بیماری های جسمانی ،عامل بیماری های روانی نیز می تواند ترکیبی از عوامل وراثتی (ژنتیکی) و محیطی باشد. زیست شناسی ما هر آن چیزی است که در بدن ما وجود دارد. بسیاری از اوقات، افراد از همان بیماری های روانی رنج     می برند که والدینشان به آن بیماری ها دچار بوده اند. در مورد برخی از بیماری های روانی مانند ”شیزوفرنی“، افرادی که پدر یا مادر آنها این بیماری را داشته اند، بیشتر از بقیه احتمال مبتال شدن به شیزوفرنی را دارند. البته این بدان معنی نیست که اگر یکی از والدین شما ”شیزوفرنی“ دارد، شما هم حتما به این بیماری مبتال خواهید شد. به عبارت دیگر، احتمال بیمار شدن افرادی که سابقه ”شیزوفرنی“ در خانواده اشان وجود دارد، بیشتر از سایر افراد است. شناسایی و درمان در مراحل اولیه و توجه نمودن به عوامل موثر در بروز بیماری های روانی بسیار مهم هستند.

محیط شامل تمام عوامل خارجی و در برگیرنده زندگی روزمره ما می باشد. محیط عبارت است از حرفه ای که ما به آن اشتغال داریم، میزان درآمد، و فشارهای روانی که تحمل می کنیم. همچنین تجربه های مربوط به از دست دادن ها یا محرومیت ها ، آزارها، مورد بی توجهی قرار گرفتن ها و ضربه های روحی در دسته عوامل محیطی قرار دارند. بیماری روانی باعث بوجود آمدن تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مغز می شود، بطوریکه بعضی از مواد شیمیایی درون مغز و بدن تغییر می کنند. همچنین میزان تاثیر پذیری و هماهنگی قسمت های مختلف مغز میتواند دچار اختلال شود.

استرس یا فشار روانی مثال خوبی است که نشان می دهد چگونه محیط و بیولوژی بدن بر سالمت روان اثر می گذارند. استرس / فشارروانی بر بدن ما اثر می گذارد به این دلیل که بدن ما در مقابل استرس واکنش فیزیکی نشان میدهد. به عنوان مثال استرس میتواند باعث افزایش تپش قلب یا درد در ناحیه شکم شود. در مواقعی که با مشکالت و یا فشار روحی روبرو هستیم، ما نمی توانیم به اندازه کافی و یا معمول بخوابیم و یا خوب غذا بخوریم. فشارهای روانی حاصل از ضربه ها و یا اتفاقات ناگوار مانند تجربه جنگ، نژادپرستی و تبعیض، و اذیت و آزارها می توانند زندگی انسان ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. عدم برخورد صحیح و رویارویی با استرس ناشی از حوادث سهمگین مشکالت فیزیکی و روانی زیادی بوجود می آورد.

(مرجع : وب سایتCRCT  )

مفتخر هستیم که این امکان را برای هموطنان و فارسی زبانهای مقیم آمریکای شمالی و اروپا ایجاد کرده ایم که بتوانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن از روان پزشک فارسی زبان مورد اعتماد خود خدمات مشاوره ، روان درمانی دریافت کنند.

برای دریافت وقت ویزیت اینجا را کلید کنید

اگر تمایل دارید یکی از اعضای تیم ما با شما تماس بگیرد لطفا ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید

 
 

چه کسانی به بیماری روانی دچار می شوند؟

 هر فردی ممکن است در معرض ابتلا به بیماری روانی قرار گیرد. واقعیت این است که هرفرد صرف نظر از موقعیت اجتماعی ، اقتصادی، تحصیلی خود می تواند به بیماری روانی دچار شود. این که شما به چه ملیت و یا گروه قومی، فرهنگی و یا دینی تعلق دارید و یا به چه میزان مذهبی هستید در بروز بیماری روانی دخالتی ندارد. هر فردی جدا از خصوصیات بالا، ممکن است به بیماری روانی مبتال شود. متخصصین بر این باورند که بیماری روانی به بی دین شدن یا بی دین بودن افراد مربوط نمی شود. هرچند معنویات به عنوان عاملی به مقاوم ماندن انسان ها درتحمل مشکالت زندگی موثر است، اما معتقد نبودن به دین باعث بیماری روانی نمی شود. بیماری روانی نباید باعث شرم و ننگ باشد. اگرچه در بعضی موارد، افراد در بیان مسائل مربوط به مشکالت روانی و کمک گرفتن احساس شرم می کنند. به خاطر داشته باشید که اگر تقاضای کمک، راهنمایی، یا درمان نکنید، مسائل و مشکالت روانی شما حادتر خواهند شد

 CRCT   : مرجع

برای دریافت وقت ویزیت اینجا را کلید کنید

مفتخر هستیم که این امکان را برای هموطنان و فارسی زبانهای مقیم آمریکای شمالی و اروپا ایجاد کرده ایم که بتوانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن از روان پزشک فارسی زبان مورد اعتماد خود خدمات مشاوره روان درمانی و روانپزشکی  دریافت کنند. اگر تمایل دارید یکی از اعضای تیم ما با شما تماس بگیرد لطفا ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید