چه عواملی باعث بروز بیماری روانی میشوند؟

 مانند بیماری های جسمانی ،عامل بیماری های روانی نیز می تواند ترکیبی از عوامل وراثتی (ژنتیکی) و محیطی باشد. زیست شناسی ما هر آن چیزی است که در بدن ما وجود دارد. بسیاری از اوقات، افراد از همان بیماری های روانی رنج     می برند که والدینشان به آن بیماری ها دچار بوده اند. در مورد برخی از بیماری های روانی مانند ”شیزوفرنی“، افرادی که پدر یا مادر آنها این بیماری را داشته اند، بیشتر از بقیه احتمال مبتال شدن به شیزوفرنی را دارند. البته این بدان معنی نیست که اگر یکی از والدین شما ”شیزوفرنی“ دارد، شما هم حتما به این بیماری مبتال خواهید شد. به عبارت دیگر، احتمال بیمار شدن افرادی که سابقه ”شیزوفرنی“ در خانواده اشان وجود دارد، بیشتر از سایر افراد است. شناسایی و درمان در مراحل اولیه و توجه نمودن به عوامل موثر در بروز بیماری های روانی بسیار مهم هستند.

محیط شامل تمام عوامل خارجی و در برگیرنده زندگی روزمره ما می باشد. محیط عبارت است از حرفه ای که ما به آن اشتغال داریم، میزان درآمد، و فشارهای روانی که تحمل می کنیم. همچنین تجربه های مربوط به از دست دادن ها یا محرومیت ها ، آزارها، مورد بی توجهی قرار گرفتن ها و ضربه های روحی در دسته عوامل محیطی قرار دارند. بیماری روانی باعث بوجود آمدن تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مغز می شود، بطوریکه بعضی از مواد شیمیایی درون مغز و بدن تغییر می کنند. همچنین میزان تاثیر پذیری و هماهنگی قسمت های مختلف مغز میتواند دچار اختلال شود.

استرس یا فشار روانی مثال خوبی است که نشان می دهد چگونه محیط و بیولوژی بدن بر سالمت روان اثر می گذارند. استرس / فشارروانی بر بدن ما اثر می گذارد به این دلیل که بدن ما در مقابل استرس واکنش فیزیکی نشان میدهد. به عنوان مثال استرس میتواند باعث افزایش تپش قلب یا درد در ناحیه شکم شود. در مواقعی که با مشکالت و یا فشار روحی روبرو هستیم، ما نمی توانیم به اندازه کافی و یا معمول بخوابیم و یا خوب غذا بخوریم. فشارهای روانی حاصل از ضربه ها و یا اتفاقات ناگوار مانند تجربه جنگ، نژادپرستی و تبعیض، و اذیت و آزارها می توانند زندگی انسان ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. عدم برخورد صحیح و رویارویی با استرس ناشی از حوادث سهمگین مشکالت فیزیکی و روانی زیادی بوجود می آورد.

(مرجع : وب سایتCRCT  )

مفتخر هستیم که این امکان را برای هموطنان و فارسی زبانهای مقیم آمریکای شمالی و اروپا ایجاد کرده ایم که بتوانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن از روان پزشک فارسی زبان مورد اعتماد خود خدمات مشاوره ، روان درمانی دریافت کنند.

برای دریافت وقت ویزیت اینجا را کلید کنید

اگر تمایل دارید یکی از اعضای تیم ما با شما تماس بگیرد لطفا ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید