تازه واردین و بیماری های روانی

shutterstock_405688318

مقایسه تازه واردین با افرادی که در کانادا متولد شده اند

در سال 2002 سازمان آمار کانادا مطالعه ای تحت عنوان ”سالمت روانی مهاجران در کانادا“ انجام داد. نتایج این تحقیق نشان داد که در کشور کانادا میزان افسردگی و نیز میزان استعمال مشروبات الکلی در میان مهاجران بیشتر از افراد متولد شده در کانادا است. مطالعه دیگری که در سال 2003 توسط انجمن سالمت روان کانادا (Association Health Mental Canadian) صورت گرفته است، نشان میدهد که در قیاس با متولدین کانادا، مهاجران و پناهندگان کانادا با استرس و فشارهای روحی بیشتری روبرو هستند. برخی از عواملی که منجر به استرس مهاجران و پناهندگان می شوند، به قرار زیر میباشند

  • دست نیافتن به شغلی که مطابق با توانایی و تجارب قبلی آنها باشد
  • احساس اینکه در کانادا از آنان استقبال نمی شود و به وجودشان نیازی نیست
  • تجربه کردن تبعیض و نژادپرستی
  • پی بردن به اینکه در کانادا مهارت ها و تحصیالت آنان بی ارزش تلقی می شود
  • ناتوانی در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی
  • ایفای نقش های متفاوت در خانواده و جامعه
  • دور شدن یا جدا شدن از خانواده و دوستان نداشتن حمایت از سوی افراد متعلق به جامعه و فرهنگ خود
  • از دست دادن اعتبار و حیثیتی که در جامعه و فرهنگ قبلی نزد خانواده و دوستان داشته اند
  •  مشکالت ناشی از رویارویی با وقایع ناگواری که در کشور خود با آنها روبرو بوده اند

 نتایج این تحقیق، همچنین، نشان می دهد که مهاجران و پناهندگان کمتر از متولدین کانادا برای مسائل مربوط به سالمت روان خود کمک دریافت می کنند. برخی از آنان از مشکالت روانی خود احساس شرم و خجالت می  کنند و درخواست کمک نمی کنند. گروهی دیگر نیز با وجود تمایل به درمان، به دلیل کمبود خدمات مناسبی که با فرهنگ و زبان آنان هماهنگ باشند،عملا نمیتوانند کمک زیادی دریافت نمایند.

این وب سایت مفتخر است که این امکان را برای هموطنان و فارسی زبانهای خارج از ایران ایجاد کرده است که بتوانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن از روان پزشک فارسی زبان مورد اعتماد خود خدمات مشاوره ، روان درمانی دریافت کنند

برای دریافت وقت ویزیت اینجا را کلید کنید

اگر تمایل دارید یکی از اعضای تیم ما با شما تماس بگیرد لطفا ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد نمایید

منبع : www.crct.org